Logo zelfhulp nederland  

Zelfhulp geneest niet, maar het helpt wel!

 
  
 
 
 
 

 
 
Nieuws over zelfhulp in Nederland

 

november 2015: Staatssecretaris Van Rijn maakt kennis met zelfhulp

Het was op 30 november 2015 een bijzondere dag voor Zelfhulp Nederland. Op uitnodiging van Zelfhulp Nederland bracht de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn, een bezoek aan het Zelfhulp Netwerk in Eindhoven.

De staatssecretaris nam goed de tijd om kennis te maken met enkele zelfhulpgroepen en met de verschillende steunpunten zelfhulp in Nederland.

Joke de Haas, voorzitter van Zelfhulp Nederland, bepleitte bij de staatssecretaris om zelfhulp op te nemen in de beleidskaders. Zelfhulp vormt samen met mantelzorg en vrijwilligers de drie pijlers van de informele zorg.
De Eindhovense wethouder Lenie Scholten sprak warme woorden over de positieve effecten van zelfhulp. Zij vroeg de staatssecretaris om ondersteuning te bieden bij het met elkaar verbinden van zelfhulp en de professionele zorg.

Wil je het volledig verslag lezen? Klik hier

Op de foto staat de staatssecretaris samen met vertegenwoordigers van het Steunpunt Zelfhulp Netwerk in Breda.

bezoek Van Rijn aan Zelfhulp Nederlandjuni 2014: Zelfhulp Nederland is nu een heuse stichting!

Bij notaris Van den Eijnden & Koster te Waardenburg passeerde op 27 juni 2014 de akte van Stichting Zelfhulp Nederland. Op verzoek van de regionale Steunpunten Zelfhulp is er nu een officiele landelijke organisatie voor zelfhulp.
Zelfhulp Nederland kan hierdoor beter op zoek naar financiele middelen om het werk van de Steunpunten Zelfhulp te ondersteunen. Deze nieuwe status is ook belangrijk om op te kunnen treden als officiele gesprekspartner voor de zelfhulp.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit Joke de Haas, voorzitter, Will Mossink, secretaris en Luuk Wijgers, penningmeester.

Oproep:
Joke de Haas wil het voorzitterschap alleen in het oprichtingsjaar vervullen. Voor haar zoeken we vanaf 1 januari 2015 een enthousiaste opvolger. Joke blijft wel actief als landelijke coordinator.
Om de bestuurskracht te vergroten zoeken we ook nog twee andere bestuursleden.mei 2014: publicatie Gesteund door zelfhulp

Onder redactie van Jan Steyaert en Rick Kwekkeboom is het boek Gesteund door zelfhulp uitgekomen. Het bevat bijdragen over het belang van zelfhulp in Nederland en hoe zelfhulp zich verhoudt tot de nieuwe beleidsontwikkelingen zoals Wmo en meer zelfredzaamheid.
Het boek richt zich vooral op wie op nationaal of lokaal niveau bezig is met sociaal beleid, maar is ook relevant voor wie aan zelfhulp wil deelnemen. Het is in digitale vorm gratis verkrijgbaar.28 december 2012: website Zelfhulp Nederland actief

Eind december 2012 is de website van Zeflhulp Nederland actief geworden. In een tijd die doordrongen is van internet en nieuwe media kan je immers niet zonder website. Via de website willen we vooral nieuws over de regionale steunpunten verspreiden, en zorgen dat essentiële adressen van zelfhulporganisaties via internet makkelijk te vinden zijn. Aanvullen en correcties op deze website kan je doormailen aan website@zelfhulpnederland.nl.17 december 2012: landelijk seminar ‘Zelfhulp voor en door mensen’

Studenten van Fontys hogeschool Sociale Studies presenteerden hun onderzoek naar de steunpunten zelfhulp in Nederland: wat zijn hun krachten, hun wensen, hun verwachtingen? Hun onderzoeksverslag is hier digitaal beschikbaar.

Seminar Zelfhulp Nederland 17 12 2012 Seminar Zelfhulp Nederland 17 12 2012zomer 2012: eerste magazine van Zelfhulp Nederland

Het eerste magazine van Zelfhulp Nederland is uit. Het is hier digitaal beschikbaar.

 

 

Niet volledig?

We proberen bovenstaand overzicht actueel te houden. Mocht de informatie niet meer correct of volledig zijn, graag aanvullingen doormailen aan joke@zelfhulpnederland.nl.